- Poziv i materijal za vanrednu sednicu skupštine društva "AK Voždovac AD" zakazanu za 27.4.2022.


- Obaveštenje o rezultatima glasanja sa sednice skupštine društva održane 27.04.2022.


- Odluka o promenama i izmenama Statuta društva od 27.04.2022. godine


- Odluka o promeni pretežne delatnosti društva od 27.04.2022. godine


- Odluku o imenovanju i razrešenju direktora društva od 27.04.2022. godine


- Poziv za vanrednu sednicu skupstine akcionara zakazanu za 30.05.2022.


- Materijal sa sednicu skupstine akcionara AKV zakazanu za 30.05.2022.


- Zapisnik sa vanredne sednice akcionara od 30.05.2022.


- Odluka o prinudnom otkupu akcija - AKV, 30.05.2022.


- Obaveštenje o rezultatima glasanja na Skupštini društva od 30.05.2022.